Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Thi công dự án lắp ráp bằng bê tông nhẹ cho nhà Cô Linh tại Hà Nội
Thi công dự án lắp ráp nhà Cô Lan tại Đống Đa, Hà Nội
Nhà Lắp ghép khung thép và tấm bê tông nhẹ
Thi công dự án lắp ráp nhà Cô Thùy Đông Anh
G