Thi công dự án lắp ráp nhà Cô Thùy Đông Anh

Mục lục

  Nhà lắp ghép xây trong 2,5 tháng từ lúc khởi công đến lúc hoàn thiện có nhà đón Tết.

  Chủ nhà: Cô Thùy- Nguyên Khê, Đông Anh

  Diện tích sàn: 57 m2 *3,5 tầng

  Xây dựng hoàn thiện trừ nội thất.

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 1

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 1

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 2

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 2

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 3

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 3

  Lắp ráp khung nhà hình 4

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 4

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 5

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình  5

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 6

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình 6

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình ​​​​​​​7

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình ​​​​​​​7

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình ​​​​​​​8

  Lắp ráp, thi công nhà ở hình ​​​​​​​8

  G